Att arbeta med ljudproduktion

De flesta av oss funderar inte så mycket över ljud i filmer, dataspel eller tv-spel utan är mer fokuserade på kända skådespelare och det som utspelar sig på skärmen. Det är inte många som lägger märke till filmljuden eller ljudeffekterna. En ljudtekniker arbetar dock inte bara med filmljud eller ljuddesign för tv-spel utan har ett mycket bredare arbetsfält. Det kan handla om att sköta den tekniska utrustningen under radiosändningar, konserter eller i en musikinspelningsstudio. En filmljudtekniker har däremot en mer nischad yrkesinriktning.

Filmljudtekniker

Man kan utbilda sig till filmljudtekniker vid olika högskolor och universitet med ett särskilt program inriktat mot film- och spelljud. Utbildningen är 3-årig och leder till en kandidatexamen i filmljud och består till stor del av praktiskt arbete. En filmljudteknikers arbete brukar delas upp i två delar är den ena innebär att man arbetar tillsammans med filmteamet och hjälps åt att spela in ljudet i alla förekommande scener. Den andra delen handlar om att lägga ljudeffekter och skapa ett ljudlandskap efter att filmen har klippts färdigt. Filmljudteknikerns arbete är således både viktigt, spännande och kreativt. Detta arbete ska dock inte förväxlas med filmmusik utan handlar om ljudeffekter och artificiellt ljud som läggs på i efterhand.

Ljuddesigner

Man kan även utbilda sig till ljuddesigner om man vill arbeta med ljudproduktion. Här finns till exempel 3-åriga kandidatutbildningar som riktar sig mot scenkonstområdet. Här kan man arbeta med ljudanläggningar till teaterföreställningar och musikaler. I detta arbetet består själva ljudskapandet av att skapa ljudeffekter för scenkonsten. Även här ingår en hel del praktik samt en del dramaturgi och kompositionsmässiga moment då man kan behöva samarbeta med olika kompositörer i skapandet av ljudeffekter. En hel del ljuddesigners och filmljudtekniker går vidare till andra spännande projekt och ibland kan man arbeta som konsult. Då kan man ha nytta av att hyra ett kontor i exempelvis Stockholm där man kan sätta upp sin egen studio och förvara sin ljudteknik.

För att verkligen förstå vikten av en filmljudteknikers eller en ljuddesigners arbete kan man fundera över hur en film- eller teaterupplevelse blir för den som har någon form av hörselnedsättning. Detta ville ljuddesignern Per Sundström ändra på och i samarbete med Samsung har han skapat en anpassad ljuddesign för döva. I detta arbete har man varit tvungen att tänka om helt och använda lågfrekventa ljud som uppfattas av kroppen och inte bara av öronen.

Kända ljudeffekter

Det finns en del ljudeffekter som har gått till historien och som ofta används i Hollywood och Wilhelmskriket är kanske den mest kända. Skriket spelades in redan 1951 i en gammal film som hette Trummor i fjärran för att gestalta en man som blev uppäten av en krokodil. Senare användes effekten bland annat i Star Wars och Indiana Jones filmerna. Ofta använder man den som ett skämt i en krokodilscen.

Leave a Reply

mts_truepixel