Robyn lär ut musikproduktion

Ända sedan genombrottet har Robyn inspirerat unga tjejer som drömmer om att jobba med musik. Robyn har alltid varit en cool, stark och unik person som gått sin egen väg och aldrig varit rädd för att uttrycka sina åsikter och ta plats. Robyn tar sin roll som inspiratör otroligt seriöst, och i samarbete med KTH har hon därför startat Tekla. Tekla är en festival som hålls en gång om året, för unga tjejer som gillar teknik. På festivalen kan den unga besökaren lära sig allt från att programmera en robot till att laserskära i plexiglas.

Robyn undrar vem som kan bli producent, egentligen

Under Teklafestivalen finns många av vårt lands största teknikföretag på plats. De svarar på frågor, håller i workshops och inspirerar unga tjejer att ta sig in i teknikbranschen. Ett liknande initiativ är Popkollo, som finns till för att främja musikskapandet hos just unga tjejer. Efter att själv ha producerat sin musik lär Robyn nu unga tjejer att göra detsamma med hjälp av Popkollo. Tillsammans har de nämligen startat Vem kan bli producent?, ett producentprogram som vänder sig till den grupp människor det finns minst av inom producentbranschen – unga kvinnor. Syftet är att få tjejer att bli intresserade av musikproduktion, dels genom att synliggöra redan verksamma kvinnor inom branschen och dels genom att skapa utrymme för framtidens kvinnliga musikproducenter.

Ett steg in i tekniken

Att fler kvinnor behövs inom en rad olika arbetsbranscher märks idag tydligt, exempelvis genom sned representation i styrelser och skev lönefördelning. Därför är det självklart att initiativ som Tekla, Popkollo och Vem får bli producent? behövs. Ingenting ska någonsin upplevas som omöjligt för en kvinna karriärsmässigt – och med Robyns hjälp kommer vi en rejäl bit på vägen. Unga tjejer behöver inspiratörer att se upp till, men de behöver också handledning och konkret erfarenhet. En dröm om en teknikkarriär ska inte behöva förbli en dröm – den ska istället te sig som högst reell för den unga tjejen i framtidens Sverige, och med Robyn vid spakarna är det bara en tidsfråga innan det blir verklighet.

Leave a Reply

mts_truepixel